Wskaźnik OEE z punktu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn istnieje w własnych realiach standardem? W który środek zdaje się do tej sprawie w własnych fabrykach?

O ile z potrzeb mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz większa suma zarządzających produkcją, o tyle że jest przeznaczyć tworzenia w tym poziomie mianem standardu. Z perspektywy bogatego doświadczenia wdrożeniowego znanej firmy mogę powiedzieć, że posiadamy nieco do wykonywania ze standardami wewnętrznymi, właściwymi dla wszystkiej z nazw, niż realnym, ustandaryzowanym zachowaniem w klasie kraju. W każdej ze współpracujących z nami firm pracownicy są w mieszkanie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest niebezpieczne, ze względu na korzystanie z własnych algorytmów liczenia OEE. Wygląda wtedy na bycie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w tworzeniach na sprawa poprawy efektywności prac przy jednoczesnej ignorancji (świadomej lub nie) w obrębie metodologii połączonej z prawidłowym jego braniem. Jest nadal daleko do zrealizowania w tym poziomie, oraz jedynym z wyników wsparcia firmy DSR jest tak docieranie do stosowania odpowiednich europejskich i międzynarodowych norm takich jak ISO 22400.

Co zapewnia nam informacja pochodząca ze wskaźników OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to pierwszy wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w aktualnych okresach jest on odpowiednio połączony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu symptomowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, zatrzymując się na placach o najniższym wskaźniku. Poważnym problemem, wpływającym na myśl pochodzącą z gry OEE, jest twórz tworzenia tego znaku. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony metoda jego stanowienia, liczący na tworzeniu stosunku czasu prac dobrych jakościowo artykułów do taniego czasu pracy maszyny pozwala na rzeczenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada zawsze na początkowe pytanie: co jest źródłem odchyleń oraz na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii pozwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z kolejnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z elementu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do uprawiania konkretną partię artykułu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w ziemiach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma ofertę działalności w obrocie ciągłym zaś nie była obarczona w następnej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję ma tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane informacje z prac połączone z narzędziami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) zezwalają na wykorzystanie holistycznego wyjścia do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej są rezerwy do robienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest zależna od trzech różnych wielkości i toż akurat w ich nazw należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Ważnym ze objawów jest dostępność maszyn. Liczba ta nazywa czas, w którym potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jako stosunek planowanego czasu pracy oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w punkcie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, czekanie na materiał, różnica pomiędzy zaplanowanym czasem przezbrojenia a prawdziwą jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność znana jako wykorzystanie maszyny. Stanowi wtedy po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była tania do czasu, w którym rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest własność wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z założeniami jakościowymi do ludzi wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy rozpocząć od wyznaczenia tych trzech ceny i wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, które w określonym przedsiębiorstwie stanowi najwyższy dochód na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można wykorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w postaci produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii maszyn także pozostałych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy również wykorzystania uzależniona jest od stosunku zaplanowanego czasu do czasu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, oraz jest szacunek na powierzchnię wskaźnika OEE

W który środek trendy powiązane z Sektorem 4.0 i IoT działają na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ulega wątpliwości, że powszechne stosowanie metody komputerowych w sektorze, leżące u podstaw Przemysłu 4.0, zaś w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność znaczenia tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – stanowi samo w sobie znaczącą poprawę marek w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Komunikowanie się maszyn eliminuje błędy, pozwala na monitorowanie i robienie zajęć w porządku rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn. To rola najbliższej przyszłości i instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w projekcie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments