I Puchar Portalu Karp-Pasja i Przygoda! Eliminacje do PCM 2019 – ZAPISY!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w zawodach – I Puchar portalu Karp-Pasja i Przygoda. Impreza odbędzie się na przepięknej wodzie jaką jest łowisko PFWKSzmaragdowy Staw. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach, a zwycięzcy oraz drużyna z drugiego miejsca – z klasyfikacji generalnej pojedzie na Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Masters 2019!

Pierwsza tura odbędzie się w dniach 31.05-03.06.2018, a druga w dniach 16-19.08.2018. Sponsorem generalnym imprezy jest firma DUXON, dystrybutor takich firm jak Rod Hutchinson, Misel Zadravec, DT Baits, Gardner Tackle – pula nagród to ponad 30 000 zł!!! + codziennie obiady dla każdego uczestnika!

Start tylko dla 10 drużynzawody w formule rzutowej (w pierwszy dzień możliwość sondowania i stawiania markerów ze środków pływających). Wpisowe 800 zł od drużyny (za turę) + w pełni uprawniony team runner 100 zł!

ZAPISY RUSZYŁY – e-mail: karp@duxon.com.pl oraz tel. 533-212-037

Lista startowa:
1. Szymon Bobatów & Tomasz Biegański – DUXON TEAM
2. Paweł Adamczyk & Karol Wiatrowski – TEAM VIMARCO
3. Zbigniew Gdański & Piotr Kyc – NAWIGO KARP

REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Organizatorem zawodów jest redakcja portalu www.KarpPasjaiPrzygoda.pl.
2. Zawody odbędą się w formule rzutowej.
3. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny wpisane na listę startową opublikowaną na stronach portalu KPIP, z opłaconą opłatą startową.
a) startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem,
b) nieobecność całej drużyny podczas losowania spowoduje przydzielenie jej stanowiska nierozlosowanego.
c) nie dopuszcza się losowania zastępczego przez innych uczestników zawodów.
4. W zawodach startują drużyny dwuosobowe, łowiąc na 4 wędki wyłącznie metodą włosową.
5. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera.
a) każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z drużyną i wniesienia opłaty w wysokości 100 zł,
b) Team Runner może wykonywać te same czynności co zawodnicy!
6. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki.
7. Zaleca się aby (w przypadku całego cyklu) drużyna startowała w tym samym składzie osobowym. Dopuszcza się jednak zmianę jednego z zawodników. O zmianie należy poinformować organizatora min. 30 dni przed rozpoczęciem zawodów.
8. Dopuszcza się użycie dwóch markerów na drużynę.
9. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
10. Zabrania się używania haków typu long shank – banan.
11. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Zabrania się „wynoszenia” zestawów i kładzenia ich z brzegu.
12. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
13. Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
a) zarzucanie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się z wyznaczonego stanowiska,
b) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów.
14. Oficjalne rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu I tura 31 maja 2018 o godzinie 10.30, II tura 16 sierpnia 2018 o godzinie 10.30.
a) od godziny 07.30 do 9.30 – rejestracja zawodników oraz pokazy firm sponsorskich, poczęstunek,
b) godzina 10 – losowanie stanowisk.
15. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu – I tura 31 maja o godz. 10.30, II tura 16 sierpnia o godz. 10.30.
a) od godziny 10:30 – dojazd na wylosowane stanowiska, przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów, można używać środka pływającego, w tym czasie obowiązuje zakaz posiadania na stanowisku gotowych do użycia zanęt, jak i całkowity zakaz samego nęcenia ze środka pływającego,
b) od godziny 13:30 – rozpoczęcie nęcenia oraz łowienia, wyłącznie z brzegu, obowiązuje zakaz używania wszelkich środków pływających (w tym łódek zdalnie sterowanych) do końca zawodów;
c) zakończenie łowienia nastąpi – I tura 3 czerwca 2018 roku o godzinie 09.00, II tura 19 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00,
d) oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12.00.
16. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma zdobytych punktów. Cykl zawodów składający się z dwóch imprez wygrywa drużyna z największą ilością punktów.
a) 1 kg = 1 pkt,
b) przy tej samej ilości punktów w klasyfikacji o zwycięstwie decyduje waga największej ryby.
17. Cykl zawodów składający się z dwóch imprez wygrywa drużyna z największą ilością punktów.
18. Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb:
a) karp od 3,00 kg,
b) amur od 3,00 kg.
19. Procedura zgłaszania złowionych ryb:
a) złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, bez względu na porę dnia lub nocy, sms-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu;
b) każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego (inaczej nie będzie zaliczona!!! ) codziennie w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 18:00 – 20:00. W przypadku amura oraz ryb na granicy 3 kg – do 1 godziny po zgłoszeniu.
20. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby jest karta połowów sędziego wagowego, w której zapisuje się:
a) nazwisko zawodnika, który złowił rybę,
b) gatunek ryby,
c) datę i godzinę połowu oraz ważenia ryby,
d) wagę połowu w gramach.
Zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność danych.
21. Środki pływające:
a) dozwolone jest używanie środków pływających pierwszego dnia w godzinach od 11:30 do 12:30 w celu wysondowania łowiska oraz ustawienia markerów,
b) każda drużyna powinna posiadać swój środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne,
c) każdy zawodnik pływający po zbiorniku musi mieć założoną kamizelkę asekuracyjną,
d) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza obrębem swojego łowiska.
22. Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów, w celu wywożenia zestawów.
23. Holowanie ryb.
a) ryby również mogą być holowane i podbierane przez Team Runnera, pod warunkiem, że został wpisany na listę startową i wniósł opłatę,
b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego jest dozwolone jedynie w worku karpiowym. W każdym worku może znajdować się tylko jedna ryba,
c) w przypadku gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej z sąsiadujących drużyn, naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta ma prawo zgłosić protest skutkujący niezaliczeniem wyholowanej ryby, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej w kartę połowów,
d) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Przekroczenie limitu czasu skutkuje niezaliczeniem połowu.
24. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
25. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
26. Po sygnale startu zabrania się poruszania samochodem po terenie zawodów.
27. Podczas zawodów obowiązuję zakaz spożywania alkoholu.
28. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników.
29. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan.
30. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.
31. W trakcie trwania zawodów na stanowiskach mogą przebywać jedynie uczestnicy finału oraz zarejestrowani pomocnicy. Zabrania się wstępu na stanowiska osobom nieupoważnionym.
32. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy sygnał – rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie,
c) trzeci sygnał – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody.
33. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego.
34. Nagrody w zawodach:
a) 1 – 3 miejsca w I turze – nagrody rzeczowe,
b) 1 – 3 miejsca – klasyfikacja (suma punktów) z dwóch tur – puchary oraz nagrody rzeczowe,
c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby”.
35. Dwie pierwsze drużyny z całego cyklu zdobywają opłacony start w MPwWK PCM 2019.
36. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie:
a) pouczenie,
b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka, w przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia z łowienia na okres od 2 do 12 godzin. Decyzję o czasowym wyłączeniu z łowienia podejmuje Komisja Sędziowska,
c) drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja.
Zdyskwalifikowanym zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
37. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami oraz zmiany terminu zawodów z przyczyn od siebie niezależnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach portalu KPIP.
38. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a) każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne;
b) przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.
39. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń organizatorzy mogą przerwać lub wcześniej zakończyć zawody. W przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu na momencie przerwania imprezy.
40. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Komisja podejmuje też decyzje w nagłych, nieprzewidzianych regulaminem sytuacjach, mogących wystąpić podczas trwania zawodów.
41. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
42. Płatność – zadatek w kwocie 300 zł należy przelać na konto do 10.03.2018 natomiast pozostałą kwotę do 10.04.2018 (koszt jednej tury wynosi 800 zł od pary + 100 zł team runner, suma za II tury 1600 zł), Mariusz Majerski, konto: 60 1320 1537 4084 2073 2000 0001 – z dopiskiem: I Puchar Portalu KPIP.
43. Dodatkowych informacji udziela redakcja portalu KPIP – karp@duxon.com.pl lub 533 212 037.

Dodaj komentarz